22.11.08

Hämar jõud


Nende eluaastad on kõnekad. Ühel 19491993, teisel 19481995. Mesilane ja Viiding. Sovetiaja hämaras sündinud ning priiuse valget valuga talunud õnnetud loojad. Näitlejad võõra lavastaja jõulises käes, kellelt nad ka omaenda surmamängus “vabatahtlikult” pearolli vastu võtsid.

Kui nad kokku said, siis küsis üks teiselt...

Riho Mesilane: Alateadvuse osa loomingulises protsessis?

Juhan Viiding (pildil): Alateadvuse osa vaimses tegevuses on võrreldav alakehaga füsioloogilises tegevuses. Ei saa neist tungiva põhjuseta avalikult rääkida.

Olen mõnikord tundnud, et mingi hämar jõud mingi andeka mõtte vedruna välja viskab, mingi kujundi, mille olemasolust ma varem mitte üks põrm teadlik polnud. Seni kuni jõud toimib, olen tänulik. Pikka iga talle!

Riho Mesilane: Mida teeksid, olles...
  • (a) suurriigi valitsuse juht...
  • (b) sõltumatu filmiprodutsent...
  • (c) üleüldine kaubandusnõunik?
Juhan Viiding: ...
  • (a) Astuksin erru kohe pärast juhiks ülendamist, tehes seda võimalikult skandaalselt. Põhjenduse, miks ma seda teen, avaldan siis, kui see tegelikult toimub...
  • (b) Sihukest meest pole olemas...
  • (c) Likvideeriks altkäekaubanduse igasugusel kujul. Olles jõudnud seda teha, jääksin ootama ja vaatama, kuidas kaubandussüsteem aja jooksul inimlikuks muutub. Siis laseksin ennast tänulike inimhulkade poolt täie õigusega tänada.


Allikas: Juhan Viidingu intervjuu Riho Mesilasele “Põllumajanduse Akadeemias” 2. novembril 1972; sama lühendatult “Maaülikoolis” 3. oktoobril 2005.

1 comment:

Holger Kaljulaid said...

Sovetiaja hämaras sündinud ning priiuse valget valuga talunud õnnetud loojad... — Teisisõnu olid mõlemad n-ö ENSVenkud, sest nii Riho Mesilase kui ka Juhan Viidingu usutunnistuse ühisosa võib vähima kõhkluseta sõnastada Viidingu värssidega: "... mu rahvus: eestlane / ja sugu: mees / ma olen sündinud ENSV-s..." Vt [Rahvalaulufraas]/Oo seda rasvast rahulolu... Ma olin Jüri Üdi. Eesti Raamat, Tln, 1978.